موسسه فرهنگی هنری فرهنگستان کاسپین

همایش بین المللی

صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز

(1921-1918م)
( آذربایجان قفقاز ، ارمنستان و گرجستان )

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و موسسه فرهنگی هنری فرهنگستان کاسپین با همکاری تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی پژوهشی با تکیه بر اسناد نویافته و تحقیقات جدید قصد برگزاری همایش بین‌المللی با موضوع صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز را دارد. بدین‌وسیله از محققان و پژوهشگران دعوت می‌شود با ارسال مقالات خود در محورهای ذیل بر غنای هر چه بیشتر این همایش بیفزایند.

محور های همایش :
• نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری این جمهوری‌ها
• شباهت و تفاوت‌های دولت‌سازی در سه جمهوری
• تعامل، رقابت و تقابل سه کشور نواستقلال‌یافته
• تغییر اسامی اماکن در قفقاز
• جایگاه قفقاز در نظام بین‌الملل در دوره فوق
• نهادها و مؤسسات ایرانی در قفقاز
• بررسی مواضع رسانه‌های بین‌المللی درباره تحولات قفقاز
• جایگاه زبان و رسم الخط فارسی و عربی در قفقاز
• جمهوری‌های سه‌گانه قفقاز از نگاه آمار
• نقش نخبگان سیاسی سه کشور در تحولات دوره فوق
• بازتاب تحولات قفقاز در میان نخبگان و رسانه‌های ایرانی
• علل عدم تداوم حیات جمهوری های قفقاز
• علل عدم عضویت جمهوری های قفقاز در جامعه ملل
• ظهور و سقوط جمهوری خود خوانده ارس در نخجوان
• بررسی نقش انرژی در تحولات این دوره
• نقش عوامل خارجی و داخلی در اختلافات قومی در قفقاز
• بررسی مناسبات سه کشور نواستقلال‌یافته قفقاز با ایران
• بررسی روابط بلشویکها و عثمانی‌ها
• بررسی تأثیر حضور انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها در قفقاز
• اقدامات ژنرال کنسولگری ایران در تفلیس و کنسولگری ایران در قفقاز
• مسأله قفقاز در کنفرانس ورسای
• روسهای سفید
• کریدور بادکوبه ـ باتومی
• تأثیر سقوط جمهوری‌های قفقاز بر ایران
• بررسی نقش فرانسه ، آلمان و امریکا در تحولات قفقاز در این دوره
چکیده مقالات :
در یک صفحهA4 حداکثر 300 کلمه با واژگان کلیدی باword 2010 به همراه مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته تحصیلی، نشانی پستی، پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه به نشانی @iichs.ir Ghafghaz ارسال دارند.

مقالات:
پس از تأیید چکیده مقالات توسط کمیته علمی همایش برای ارسال مقالات با نویسنده تماس گرفته خواهد شد.
مهلت ارسال چکیده مقالات: 20تیر ماه 1396 / 11 جون 2017
مهلت ارسال مقالات: 20 مهر ماه 1396 / 12 اکتبر 2017

زمان برگزاری: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری: تهران

نکات قابل توجه :
ــ زبان رسمی همایش فارسی می‌باشد ولی شرکت‌کنندگان خارجی می‌توانند به زبان روسی و انگلیسی مقالات خود را ارائه نمایند.
ــ هزینه ثبت‌نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت نویسندگان مقالات پذیرفته شده خارجی به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.
برگزارکنندگان :
• رئیس همایش: دکتر موسی فقیه حقانی
• دبیر علمی همایش: دکتر حسین احمدی
• دبیر اجرایی همایش: آقای سید محمدرضا دماوندی
دبیرخانه همایش:
تهران: خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق) میدان فرشته نبش چناران پلاک 15 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تلفن: 8- 982122604037 +
نمابر: 982122602096+
www.iichs.ir
E-mail: Ghafghaz@iichs.ir