درباره ما

موسسه ی فرهنگی هنری فرهنگستان کاسپین با هدف اعتلای ایران و ایرانی آغاز به کار نموده است.
موسس : دکتر حسین احمدی
دارنده ی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

رزومه:

کتابها
مقالات
دبیر علمی همایش ها و نشست ها