نشست و همایش

جولای 11, 2018

سه سرزمین ارمنستان، آذربایجان و اران

ابن حوقل صاحب کتاب صوره الارض که در نیمه سده¬ی چهـارم هجری قمـری نوشته شده است طبق نقشه¬ای که از سه سرزمین ارمنستان، آذربایجان و اران ارائه کرده رود ارس را مرز میان آذربایجان و اران دانسته است و این دو سرزمین را از یکدیگر جدا می داند. مرز ناحیه اران از طرف پایین، رود خانه رس (ارس) و در ساحل آن شهر ورثان است.
مارس 10, 2018

همایش بین المللی صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و موسسه فرهنگی هنری فرهنگستان کاسپین با همکاری تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی پژوهشی با تکیه بر اسناد نویافته و تحقیقات جدید قصد برگزاری همایش بین‌المللی با موضوع صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز را دارد